<small id="htqxs"><nobr id="htqxs"></nobr></small>

 1. <ins id="htqxs"></ins>
   <tr id="htqxs"></tr>

   <output id="htqxs"><track id="htqxs"><nav id="htqxs"></nav></track></output>

   1. Gi?i thi?u v? c?ng ty SINOMAH-HI International

    C?ng ty thi?t b? SINOMAH-HI International (SINOMACH-HI International) ???c thành l?p vào tháng 5 n?m 2018, là m?t c?ng ty con thu?c T?p ?oàn c?ng nghi?p n?ng SINOMACH (SINOMACH-HI).???c thành l?p d?a trên s? tích l?y và k?t h?p c?a các chi nhánh kinh doanh qu?c t? c?a SINOMACH-HI và Changlin, c?ng ty chúng t?i có hai c? s? chính ? B?c Kinh và Th??ng Chau. C?ng vi?c kinh doanh c?a c?ng ty là th??ng m?i và các d?ch v? máy móc k? thu?t, s?n ph?m c?a ngành c?ng nghi?p n?ng. Chúng t?i có b?n c? s? s?n xu?t quy m? l?n ? Thiên Tan, Th??ng Chau, L?c D??ng và L? Chau. V?n phòng c?ng ty ??t t?i Th??ng Chau trong khi tr? s? qu?n ly ??t t?i B?c Kinh, v?i s? v?n kinh doanh ?i?u l? là 100 nghìn NDT .

    ??a ch?: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
    ?i?n tho?i:+86-519-86781388
    +86-519-86781288 ?.T Di ??ng: +86-18206118633
    E-mail: sales@changlin.com.cn
    service@changlin.com.cn
    九九久久久久无码精品 久久看片综合 俄激情A片在线观看 黄色av毛片 大地在线视频免费观看日本 免费观看AAA级毛片不卡
    <small id="htqxs"><nobr id="htqxs"></nobr></small>

    1. <ins id="htqxs"></ins>
      <tr id="htqxs"></tr>

      <output id="htqxs"><track id="htqxs"><nav id="htqxs"></nav></track></output>